[आंधळ्याच्या गायी...(Andhalyachya Gayi)] New é मेघना पेठे (Meghana Pethe)


आंधळ्याच्या गायी...(Andhalyachya Gayi)

मेघना पेठे (Meghana Pethe) Õ 6 Free download review ì PDF, eBook or Kindle ePUB Õ मेघना पेठे (Meghana Pethe) Free read आंधळ्याच्या गायी...(Andhalyachya Gayi) ó PDF, eBook or Kindle ePUB ? अंधूक प्रकाशातल्या जुलमी रानात सोडाव्या लागणार्‍या या आंधळ्याच्या गायी त्यांना म्हणे देव राखतो आणि आंधळा तो तर फक्त या भोळ्या विश्वासाची बासरी वाजवत राहतोहे सर्व नियत वाचकांसमोर मांडणार्‍या मेघना पेठे यांच्या ताकदीच्या कथा.

review ì PDF, eBook or Kindle ePUB Õ मेघना पेठे (Meghana Pethe)

मेघना पेठे (Meghana Pethe) Õ 6 Free download review ì PDF, eBook or Kindle ePUB Õ मेघना पेठे (Meghana Pethe) Free read आंधळ्याच्या गायी...(Andhalyachya Gayi) ó PDF, eBook or Kindle ePUB घटना घडतात पुरातल्या ओंडक्यासारखी माणसं त्यात वाहून जातात घडायचं ते घडून जातं पण तरीही पर्याय असतातच ठाकलेले तडफडण्याचे हसण्याचे रडण्याचे हरण्याचे जिंकण्याचे क्षमेचे सूडाचे स्वीकृतीचे तुकण्याचे साक्षित्वाचेत्यातला एकच नि.

मेघना पेठे (Meghana Pethe) Õ 6 Free download

मेघना पेठे (Meghana Pethe) Õ 6 Free download review ì PDF, eBook or Kindle ePUB Õ मेघना पेठे (Meghana Pethe) Free read आंधळ्याच्या गायी...(Andhalyachya Gayi) ó PDF, eBook or Kindle ePUB वडता येणार असतो आणि निवडावा तर लागणारच असतो पर्यवसान ठाऊक नसताना अंधारात घ्यावी लागणारी उडी माणसाच्या आयुष्यात नियत आहे ते हे यालाच आपण स्वातंत्र्य म्हणतो जाणिवेचा लख्ख उजेड नाही आणि नेणिवेचा गच्च अंधार नाही अशा तिन्हीसांजेल?.

  • 148
  • आंधळ्याच्या गायी...(Andhalyachya Gayi)
  • मेघना पेठे (Meghana Pethe)
  • en
  • 14 February 2018
  • 8174341846

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *