Viršvalandžiai E–pub Free


 • Hardcover
 • 162
 • Viršvalandžiai
 • Jurga Ivanauskaitė
 • Lithuanian
 • 15 September 2020
 • null

10 thoughts on “Viršvalandžiai E–pub Free

 1. says: Viršvalandžiai E–pub Free read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Jurga Ivanauskaitė Jurga Ivanauskaitė ´ 0 read & download

  download Viršvalandžiai read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Jurga Ivanauskaitė Jurga Ivanauskaitė ´ 0 read & download „Tą patį galiu pasakyti ir apie viršvalandžius už kančią dovanojama būties pilnatvė už skausmą ir ašaras palaiminga ramybė už ba

 2. says: download Viršvalandžiai Jurga Ivanauskaitė ´ 0 read & download Viršvalandžiai E–pub Free

  Viršvalandžiai E–pub Free Tai paskutinė ir nebaigta Jurgos Ivanauskaitės knyga rašyta iki paskutiniųjų dienų Šis faktas tarsi perša mintį kad knyga turėtų būti labai liūdna ir skausminga Taip skausmo čia netrūksta bet man ši knyga buvo dovana tarsi terapija kurioje radau ramybę ir įkvėpimą Anksčiau išgirdusi Jurgos vardą man suskausdavo nes jos vardą iškart susiedavau su jos pernelyg ankstyva mirtimi tačiau dabar suprat

 3. says: Jurga Ivanauskaitė ´ 0 read & download Viršvalandžiai E–pub Free

  Viršvalandžiai E–pub Free „Apie skausmą nereikia klausti skausme reikia užjausti atjausti būti šalia ir laikyti tą kuriam skauda už rankos

 4. says: Viršvalandžiai E–pub Free Jurga Ivanauskaitė ´ 0 read & download

  Jurga Ivanauskaitė ´ 0 read & download read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Jurga Ivanauskaitė download Viršvalandžiai „Dabar manau kad Skausmo skalę reikėtų turėti visiems neligoniams kad kiekvieną vakarą išsimatuotų savo skausmeliu

 5. says: Jurga Ivanauskaitė ´ 0 read & download read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Jurga Ivanauskaitė Viršvalandžiai E–pub Free

  read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Jurga Ivanauskaitė Jurga Ivanauskaitė ´ 0 read & download Viršvalandžiai E–pub Free „Galbūt trokštu ne tiek rašyti kiek išplėšti sau dar šiek tiek gyvenimo Mėgaujuosi iliuzija kad kol rašau – tol esu Mano tekstas – kaip besibaigiančios vandens atsargos tam kuris pasiklydo ir trokšta dykumoje Kol rašysiu tol gyvensiu”„Čia ir dabar mes taip pat esame nuolat informuojami apie pabaigą Apie ją mums primena kiekviena surūkyta cigaretė išgerta vyno taurė ar obuolio nuograuža Keista bet ši

 6. says: Viršvalandžiai E–pub Free

  download Viršvalandžiai Viršvalandžiai E–pub Free Jurga Ivanauskaitė ´ 0 read & download Sunku kažkaip vertinti šią knygą Ir gaila jog autorė jos nespėjo užbaigti Labai lengvai besiskaitanti knygą labai daug teisingų ir šviesių minčių Įdomu pamatyti ir pajausti sergančio vėžiu žmogaus pasaulį gyvenimą ir vertybes nes jis tikrai kitoks Labai kliuvo tas patikėjimas dievu ir jo buvimu bet kartu ir įdomu ar dau

 7. says: Viršvalandžiai E–pub Free

  Jurga Ivanauskaitė ´ 0 read & download read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Jurga Ivanauskaitė download Viršvalandžiai Ivanauskaitė visad buvo tobulaŠioje knygoje ji tai tik patvirtina

 8. says: Viršvalandžiai E–pub Free

  Viršvalandžiai E–pub Free download Viršvalandžiai Yra knygų kurios į rankas ateina pačios Šią aptikau viename dėvėtų knygų knygynėlyje nuvykusi ten vieno seniai išparduoto

 9. says: Viršvalandžiai E–pub Free read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Jurga Ivanauskaitė Jurga Ivanauskaitė ´ 0 read & download

  read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Jurga Ivanauskaitė Viršvalandžiai E–pub Free Labai jausminga skaudanti rašytojos kančias perteikianti knyga Skaitant skauda kartu juokiesi kartu tiki kartu Labai įstringa Jurgos dvasingumas tikėjimo ir savojo Dievo atradimas sunkią akimirką todėl kny

 10. says: Viršvalandžiai E–pub Free read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Jurga Ivanauskaitė download Viršvalandžiai

  Viršvalandžiai E–pub Free „Bylojimas tylint Pats iškalbingiausias nes visos žodžių reikšmės nuvalkiotos o prasmės nutrintos it skaičiai ilgai labai ilgai iš rankų į rankas keliavusiose monetose“ypatingai skaudanti knyga gal todėl truputį ir atidėliota tačiau skaityti verta nors vargu ar išdrįsčiau darkart tiesiog Jurga buvo ir yra viena mėgstamiausių rašytojų jos kūryba iki beprotybės jausminga ir artima ži

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Viršvalandžiai

read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Jurga Ivanauskaitė review Ñ Viršvalandžiai Jurga Ivanauskaitė ´ 0 read & download Asmę tikėjimo meilės vilties svarbą Šiuos tekstus Jurga rašė iki paskutinių gyvenimo dien?. Yra knyg kurios rankas ateina pa ios i aptikau viename d v t knyg knygyn lyje nuvykusi ten vieno seniai i parduoto tira o egzemplioriausKadangi man Vir valand iai buvo dar neskaityti ir tame tamsiame dulk mis kvepian iais puslapiais iki lub u krautame knygyn lyje visai apsid iaugiau juos suradusi inojau kad tai paskutin ir nebaigta autor s knyga inojau kad tai sunkios kovos su v iu istorija inojau kad ta kova seniai pralaim ta Ta iau kiek viesos ir kokie klodai meil s tik jimo ir ramyb s ten sud ta man buvo gra us atradimas Kitas atradimas buv s knygos savininkas ir jo pabraukytos eilut s kai kur i tisos pastraipos Tos kur jautriausios ir nepaprastai atviros Raudonu seniai nedro tu pie tuku ka kas kas skait j pirmiau man s ym jo ir enklino ko gero emoci kai stipriausias knygos vietas Tuos puslapius kur Jurga ra o kad nebebijo mirties kad atsirado palengv jimas ir palaima kad atsidav nei vengiamam gyvenimo keliui kad surado ramyb tik jim ir visi k laisv Ir a kone vis knyg negal jau i mest i galvos to mogaus Jis tai ar ji ar rado save ituose puslapiuose ar kovojo taip pat kantriai kaip ir Jurga O gal seniai pasidav ir Vir valand iai atiteko d v t knyg pardav jams kartu su jose likusiais pralaim tos kovos emocij liku iais inau kad nesu inosiu Nepaisant to it nepaai kinamam li desy ydin i gegu tur jau gra vakar su knyga kvie ian ia branginti gyvenim

read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Jurga Ivanauskaitė

read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Jurga Ivanauskaitė review Ñ Viršvalandžiai Jurga Ivanauskaitė ´ 0 read & download ?kus paskutinius savo gyvenimo metus ji apmąsto kiekvienos gyvenimo akimirkos grožį kančios pr. Sunku ka kaip vertinti i knyg Ir gaila jog autor jos nesp jo u baigti Labai lengvai besiskaitanti knyg labai daug teising ir viesi min i domu pamatyti ir pajausti sergan io v iu mogaus pasaul gyvenim ir vertybes nes jis tikrai kitoks Labai kliuvo tas patik jimas dievu ir jo buvimu bet kartu ir domu ar daugelis ligoni pasiekia tokia tik jimo faz Bet kokiu atveju knyga tikrai labai patiko

download Viršvalandžiai

read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Jurga Ivanauskaitė review Ñ Viršvalandžiai Jurga Ivanauskaitė ´ 0 read & download „Viršvalandžiai“ – nebaigta paskutinė Jurgos Ivanauskaitės knyga Rašydama apie dramati?. Apie skausm nereikia klausti skausme reikia u jausti atjausti b ti alia ir laikyti t kuriam skauda u rankos is k rinys leid ia b ti alia Jurgos Ivanauskait s tada kai jai labiausiai skauda Tod l atrodo gan absurdi ka j bandyti sud ti ka kokius r mus ar vertinti tai per daug asmeni ka ir per daug tikra Apra ydama paskutinius savo gyvenimo metus kuriuos ji pramina vir valand iais nes kaip jai pa iai atrodo gyvena i skolinto laiko ra ytoja kvie ia mus kelion nelengv reikalaujan i i tverm s ir d mesingumo kitam ta iau be galo daug i mokan i Neapsigaukit k rinys n ra tik persunktas li desio inoma jame aptariamos net ir pa ios smulkiausios autor s gyvenimo detal s nuo tada kai jai buvo diagnozuota liga ia ji neu glaisto visko gra iais epitetais ar sparnuotomis fraz mis ir toli gra u ne visur prisidengia tuo savo i skirtiniu humoro jausmu Da niausiai ji visi kai pa eid iama ir tikra apnuoginanti savo baimes slap iausias mintis ir u gaidas nebijanti klausti ir nerasti atsakymo Nebijanti galvoti apie mirt ir mirtingum ko daugelis i m s alinam s Pasitelkusi savo talent sutalpinti od ius visk kas liejasi jai pa iai per kra tus ji kalba tiek apie gniu dant fizin skausm tiek apie varginan ias keliones per gydytoj kabinetus apie tuos kurie buvo nekompetentingi ir apie tuos u kuriuos ji buvo visa irdimi d kinga J Ivanauskait mokosi gyventi su liga mokosi pra yti pagalbos ir j priimti mokosi myl ti save savo mintis savo k n savo dvasingum ia ji dalinasi tuo kas j kv p cituoja kitus k r jus ir jai svarbius mones tod l atrodo kad i ties skaitome jos dienora t Kai kur jis nuoseklus ir ai kus kai kur padrikas ta iau skausmingai atspindintis tai kaip keit si pa ios Jurgos realyb Pam stym apie tik jim ir apskritai Dievo besibaidantiems mon ms prane u k rinys tikriausiai ne jums Jurga be galo daug kalba apie tai kaip liga pakeit jos po i r dvasingum garsiai svarsto kas jai yra Dievas ir kokie judviej santykiai kalba apie ry su juo ir tok priart jim kokio anks iau nebuvo pajutusi Ir ji daug juokiasi Da niausiai negali nesijuokti kartu su ja nes tai Jurgos talentas net ir graud iausioje situacijoje b ti su ypsenaAutor s vidin stipryb mane ne tik av jo bet ir be galo kv p Ji netampa neapykantos kupinu mogumi kuris gr moja kum iu ir i r damas dang klausia kod l Ji nepradeda skandinti sav s savigailoje bet ir neie ko kalt kitur Ji sugeba priimti diagnoz ir visk kas ateina kartu su ne tik tina ramybe ir g riu Jei bent kruopel tos ramyb s kiekvienas pasiimtum me sau neabejoju taptume kur kas geresniais mon mis O u vertusi paskutin ios knygos puslap po ypsen tylaus juoko keli nubraukt a ar ir daug pasi ym t pa iai artim min i jau iausi kaip po be galo turtingo ir reikalingo pokalbio su drauge