EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım

free read ê PDF, DOC, TXT or eBook î Fatma Aliye Hanım

review Refet by Fatma Aliye Hanım ´ PDF, DOC, TXT or eBook Yazar bu romanında küçük yaşta babasını kaybetmiş annesiyle hayatta bir başına kalmış sürekli aşağılanarak itilip kakıl Bu kitap azimli bir kad n n ocuklu undan itibaren ya ad zorlu u ekti i ac lar ve y lmadan usanmadan al mas n anlat rKitap Osmanl zamanlar nda yaz ld i in takdire ayan ayr ca o d nemin insan n da yoksullu u zenginli i ve fakirli i bize aktar yor bu t r kitaplar ger ekli in has n anlatan kitaplar severimKitab feminizmin ilk filizleri gibi yorumlayanlar olsada ahsen ben ekstra bir abart g remedim zira insan dayan mas daima olmad r ki burada kad n dayan mas n da aktard i in olmas gerekeni anlatt n d n yorumBunun d nda dikkati mi eken baz nemli olaylar pat diye veriyorken rne in bir manzaray sayfalarca anlatabiliyor buda yazar n se imidir elbet yi okumalar dilerim

free download Refet by Fatma Aliye HanımRefet by Fatma Aliye Hanım

review Refet by Fatma Aliye Hanım ´ PDF, DOC, TXT or eBook N hikâyesini anlatmıştırFatma Aliye Refet'te toplumun fakir kesiminin hayat hikâyesini gerçekçi bir anlatımla okuyucularına sun Bir gen k z n al ku u olma ser veni lk defa okudum Fatma Aliye yi ve ok sevdimRefet ok g l gururlu ve idealist bir karakter Bitmesin istedim ke ke retmenlik d nemlerini de okumak m mk n olsayd

free read ê PDF, DOC, TXT or eBook î Fatma Aliye Hanım

review Refet by Fatma Aliye Hanım ´ PDF, DOC, TXT or eBook Mış fakirlik hastalık gibi dertlerle uğraşmış ama bütün bunlara rağmen okuyup öğretmen olmanın mücadelesini vermiş Refeti T rk Edebiyat n n ilk kad n romanc s Fatma Aliye den d nemin ok tesinde kad nlar n toplumsal hayattaki yerine ilim renme al ma tutkusuna ve erkeklere bilhassa toplumsal evreye kar cesur davran lar na y nelik bir roman okumak beni ok mutlu ettiKitap Refet isimli karakterin d nemin toplumsal ve ekonomik artlara ra men nas l m cadele etti ini ve ba ard n anlat yorFatma Aliye ise karakter analizi ve toplumsal sorunlar i lemenin yan s ra bu k sa kitapta muhte em evre betimlemeleri yaparak bir anda kitaptaki ortama sizi ekiveriyorSon zamanlarda beni ok ok ok tatmin eden fazlas yla ba ar l bir eser dip not kitap Re at Nuri G ntekin e al ku u kitab n yazarken ilham veren bir eser


10 thoughts on “EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım

 1. says: EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım

  Fatma Aliye Hanım î 0 read free read ê PDF, DOC, TXT or eBook î Fatma Aliye Hanım free download Refet by Fatma Aliye Hanım Kitaba verdiğim puan onu eleştirmeyeceğim anlamına gelmez Öncelikle İş Bankası’nı tebrik etmek gerek Günümüz Türkçesin

 2. says: free download Refet by Fatma Aliye Hanım Fatma Aliye Hanım î 0 read free read ê PDF, DOC, TXT or eBook î Fatma Aliye Hanım

  Fatma Aliye Hanım î 0 read free read ê PDF, DOC, TXT or eBook î Fatma Aliye Hanım EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım Dilimizin ilk kadın romancısı Fatma Aliye’nin Türk Edebiyatının ilk kadın öğretmen karakterini yazdığı kitap RefetKitap

 3. says: EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım Fatma Aliye Hanım î 0 read

  free read ê PDF, DOC, TXT or eBook î Fatma Aliye Hanım Fatma Aliye Hanım î 0 read EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım Bu kitap azimli bir kadının çocukluğundan itibaren yaşadığı zorluğu çektiği acıları ve yılmadan usanmadan çalışmasını anla

 4. says: free read ê PDF, DOC, TXT or eBook î Fatma Aliye Hanım EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım

  free download Refet by Fatma Aliye Hanım free read ê PDF, DOC, TXT or eBook î Fatma Aliye Hanım Fatma Aliye Hanım î 0 read Yazıldığı dönem ve toplum düşünüldüğünde döneminin çok ötesinde bir kitap olmuş Bir kadının kendi ayakları üzerinde durabileceğini çalışıp kendi geleceğini kendisinin tayin edebileceğini anlatması günümüzde dahi geçerli çok önemli mesajlardı Ve en beğendiğim yönlerinden birisi de baş karakterin kusursuz

 5. says: EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım

  free read ê PDF, DOC, TXT or eBook î Fatma Aliye Hanım Fatma Aliye Hanım î 0 read EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım Türk Edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye'den dönemin çok ötesinde kadınların toplumsal hayattaki yerine ilim öğrenme çalışma tutkusuna ve erkeklere bilhassa toplumsal çevreye karşı cesur davranışlarına yönelik bir roman okumak beni çok mutlu ettiKitap Refet isimli karakterin dönemin toplumsal ve ekonomik şartlara rağmen nasıl mücadele ettiğini ve başardığını anlatı

 6. says: EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım free read ê PDF, DOC, TXT or eBook î Fatma Aliye Hanım

  free read ê PDF, DOC, TXT or eBook î Fatma Aliye Hanım Fatma Aliye Hanım î 0 read EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım Zamanın genç kadınlarına yol gösterici olması gayesiyle yazılmış biraz fazla didaktik bir roman Fatma Aliye hanım fazlaca hakları olmayan olan haklarını da bilmeyen kadınlara bir pencere açmak isterken zamanın İstanbul'unu fakirliğini güzel anlatmış Biraz hırçın fazla coşkulu dünyayı siyah ve beyaz gör

 7. says: free download Refet by Fatma Aliye Hanım Fatma Aliye Hanım î 0 read EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım

  EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım Bir genç kızın Çalıkuşu olma serüveni İlk defa okudum Fatma Aliye’yi ve çok sevdimRefet çok güçlü gururlu ve idealist bir karakter Bitmesin istedim keşke öğretmenlik dönemlerini de okumak mümkün olsaydı

 8. says: free read ê PDF, DOC, TXT or eBook î Fatma Aliye Hanım EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım

  EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım free read ê PDF, DOC, TXT or eBook î Fatma Aliye Hanım Yemeğimi yedikten sonra üç beş bir şey yazacağım sanırım

 9. says: free download Refet by Fatma Aliye Hanım Fatma Aliye Hanım î 0 read EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım

  EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım bana jane eyre'i hatırlattı nedense konu bakımından çok bir benzerliği olmamasına rağmen

 10. says: EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım

  EBOOK Refet by Fatma Aliye Hanım Fatma Aliye Hanım î 0 read free read ê PDF, DOC, TXT or eBook î Fatma Aliye Hanım Konusu itibariyle zamanının çok ötesinde bir roman Üslubunda yer yer Ahmet Mithat Efendi’nin etkisi görülüyor ki kendisi be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Paperback
 • 222
 • Refet by Fatma Aliye Hanım
 • Fatma Aliye Hanım
 • Turkish
 • 10 September 2020
 • null