(KINDLE) uản trị dựa vào tri thức BY Ikujiro Nonaka


  • Paperback
  • 504
  • uản trị dựa vào tri thức
  • Ikujiro Nonaka
  • Vietnamese
  • 09 May 2018
  • null

Ikujiro Nonaka ☆ 9 Summary

Ikujiro Nonaka ☆ 9 Summary Characters ô E-book, or Kindle E-pub ☆ Ikujiro Nonaka Download Á uản trị dựa vào tri thức ☆ E-book, or Kindle E-pub Toyota Canon Eisai Cuốn sách khảo sát việc uản lý tri thức như là một khái niệm toàn cầu và phù hợp với bất kỳ công ty nào muốn phát triển thịnh vượng và phồn vinh trong nền kinh tế toàn cầu Và nhờ vào mô hình kinh tế và mô hình doanh nghiệp dựa vào tri thức này nà nhiều công ty và một số uốc gia đã đang và sẽ tiếp tục dẫn đầu Tuupovaaran tuijottajat phù hợp với bất kỳ công ty nào muốn Ḥayyat ha ḥošhekh phát triển thịnh vượng và L'arbre aux sept vies. : Les sept fils de Philémon phồn vinh trong nền kinh tế toàn cầu Và nhờ vào mô hình kinh tế và mô hình doanh nghiệp dựa vào tri thức này nà nhiều công ty và một số uốc gia đã đang và sẽ tiếp tục dẫn đầu

Characters ô E-book, or Kindle E-pub ☆ Ikujiro Nonakauản trị dựa vào tri thức

Ikujiro Nonaka ☆ 9 Summary Characters ô E-book, or Kindle E-pub ☆ Ikujiro Nonaka Download Á uản trị dựa vào tri thức ☆ E-book, or Kindle E-pub Thức của học giả hàng đầu trong lĩnh vực này Giáo dư Ikujiro Nonaka Một trong 20 tư tưởng gia về uản trị có ảnh hưởng nhất thế giới Theo bình chọn của Wall Street Journal năm 2005Cuốn sách mở rộng và bổ sung cho lý thuyết dựa trên tri thức hiện có và nghiên cứu thực tế tại 10 doanh nghiệp đa uốc gia thành công của Nhật Bản như Honda

Free read uản trị dựa vào tri thức

Ikujiro Nonaka ☆ 9 Summary Characters ô E-book, or Kindle E-pub ☆ Ikujiro Nonaka Download Á uản trị dựa vào tri thức ☆ E-book, or Kindle E-pub Hiện nay đang có một sự thay đổi lớn hướng đến nền kinh tế dựa trên tri thức nền kinh tế tri thức nơi tri thức là nguồn lực uan trọng nhất thay chỗ cho những nguồn lực uản lý truyền thông như đất đai vốn và nhân lựcHiểu được điều đó cuốn sách này trình bày những phát triển mới nhất về lý thuyết sáng tạo và uản lý tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *