E–book [Mısırın Ölüler Kitabı]

Free read ç PDF, DOC, TXT or eBook ´ Peter Le Page Renouf

review à Mısırın Ölüler Kitabı · PDF, DOC, TXT or eBook Horus'un gözleri insanları ve eşyayı yaratmıştır Semavi yüzün gözleri evreni gördüğü zaman evren vücut buldu; güneşin ışıkları bir gözyaşı dalgası gibi evreni kapladı; böylece H Kitapta olduk a fazla imla hatalar mevcut eviri yer yer ok k t durumda o kadar kar k evrilmi ki baz yerlerde c mleyi anlamak ger ekten zor Kitab n kapa ndaki g rselin z n rl de d k bu arada ho durmuyor3 y ld z vermemin sebebi ise yaln zca l ler Kitab ndan bilgilerin yer almas Yoksa inan lmaz amat rce haz rlanm bir kitap Ne yaz k ki

Free download Mısırın Ölüler KitabıMısırın Ölüler Kitabı

review à Mısırın Ölüler Kitabı · PDF, DOC, TXT or eBook Oğmuş yığınlarca varlık Ra'nın gözbebeklerinden ilk ve dölleyici ışıkla beraber fışkırmıştı; çünkü 'Râ insanların bedenlerini gözünün ağlayışlarıylayaptıTanıtım Bültenind Bedenden ve espriden sembolik olarak ayr lma s navlar n a abilenler o kadar yakla t klar l m n dipsiz ukurundan geri geliyor bu d n te beden ve ruh yava yava ola an st bir s cakl k duymaya ba l yor nsan serbest b rakan o turan temizleyen l m tan yor gizemli bilgiler al yor ve o zaman Hi kimsenin bilemiyece ini biliyorlard Zaman ve l m ge ici kabuller d nce oyunlar n kolayla t ran anla ma i aretleridir Zaman ihtiyarlamaz l m de bir son de il bir ba lang t r nisiyeler i in yery z nde do um b r d nyadaki l m n mant ki bir sonucuydu nas l ki yery z nde l m b r d nyadaki do umun do al bir i aretinden ba ka bir ey de ildi nsanlar l mlerini ya arlar ve ya amlar n l rlerRA insan bedenini g z n n a lamalar yla yapt nisiyeler insan n alt alemden olu tu unu biliyorlard maddi Beden sim G lge ve de ruhi Ankh Ba ve KaKA ki inin dublesi ya am g c d r BA canl ve l lerin d nyalar aras nda seyahat edebilen ruhun par as d r ARKH l mden kurtulan ve tanr larla kar an ba kala m ruhtur

Free read ç PDF, DOC, TXT or eBook ´ Peter Le Page Renouf

review à Mısırın Ölüler Kitabı · PDF, DOC, TXT or eBook Orus'un gözünden dökülenler insanlara ve tanrılara gerekli olan hayatı verdi Güneşten dağılan ışık gibi Horus'un gözü bütün realiteyi yarattı Böylece dünyada yaşayanlar ölmek için d Hayat mda g rd m en le eviriye sahip kitap inisiye kelimesinden nefret etmemi sa lad Anla lmas zor c mlelerle de erli bir eser nas l mundar edilirin en iyi rneklerinden biri Uzak durun


5 thoughts on “E–book [Mısırın Ölüler Kitabı]

 1. says: E–book [Mısırın Ölüler Kitabı]

  E–book [Mısırın Ölüler Kitabı] Kitapta oldukça fazla imla hataları mevcut çeviri yer yer çok kötü durumda o kadar karışık çevrilmiş ki bazı yerlerde cümleyi anlamak gerçekten zor Kitabın kapağındaki görselin çözünürlüğü de düşük bu arada hoş durmuyor3 yıldızı vermemin sebebi ise yalnızca Ölüler Kitabı'ndan bilgilerin yer alması Yoksa inanılmaz amatörce hazırlanmış bir kitap Ne yazık ki

 2. says: E–book [Mısırın Ölüler Kitabı]

  E–book [Mısırın Ölüler Kitabı] Hayatımda gördüğüm en leş çeviriye sahip kitap inisiye kelimesinden nefret etmemi sağladı Anlaşılması zor cümlelerle değerli bir eser nasıl mundar edilirin en iyi örneklerinden biri Uzak durun

 3. says: Free read ç PDF, DOC, TXT or eBook ´ Peter Le Page Renouf Peter Le Page Renouf ´ 0 review E–book [Mısırın Ölüler Kitabı]

  Free download Mısırın Ölüler Kitabı Peter Le Page Renouf ´ 0 review Free read ç PDF, DOC, TXT or eBook ´ Peter Le Page Renouf Bedenden ve espriden sembolik olarak ayrılma sınavlarını aşabilenler o kadar yaklaştıkları ölümün dipsiz çukurundan geri geliyor bu dönüşte beden ve ruh yavaş yavaş olağanüstü bir sıcaklık duymaya başlıyor İnsanı serbest bırakan çoşturan temizleyen ölümü tanıyor gizemli bilgiler alıyor ve o zaman Hiç kimsenin bilemiyeceğini biliyorlardıZaman ve ölüm geçici kabuller dü

 4. says: Free download Mısırın Ölüler Kitabı Peter Le Page Renouf ´ 0 review E–book [Mısırın Ölüler Kitabı]

  E–book [Mısırın Ölüler Kitabı] Çok kötü çeviriye sahip okumasını tamamlayamadığım kitap

 5. says: E–book [Mısırın Ölüler Kitabı]

  Free read ç PDF, DOC, TXT or eBook ´ Peter Le Page Renouf E–book [Mısırın Ölüler Kitabı] Çeviri kurbanı olan bir kitap daha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Paperback
 • 128
 • Mısırın Ölüler Kitabı
 • Peter Le Page Renouf
 • Turkish
 • 13 May 2020
 • null